iAUDIO X5鋼片PMP隨街開片
人際增值:呢間Bank有隊Band一夾做Friend
橫睇掂睇搞⑦直角轉芒
人際增值:我的學障女兒上Band 1
《魔界行者》決戰撒旦之子
《EyeToy:Play2》考你反應70款遊戲任打
NOKIA 8810王者鋼臨
DELL Dimension 9100兩個腦無煩惱
老舖老人情老闆似老爸 
 
昔日
 
人 際 增 值 : 呢 間 Bank 有 隊 Band 一 夾 做 Friend
2005年06月14日


■ Kenneth 在 公 司 內 聯 網 上 公 布 組 Band , 結 果 讓 一 群 素 未 謀 面 的 同 事 走 在 一 起 。
上 帝 想 跟 人 玩 捉 迷 藏 , 正 與 天 使 商 量 藏 在 哪 。 有 的 說 藏 在 深 海 , 有 的 說 藏 在 高 山 。 聰 明 的 天 使 卻 說 : 「 上 帝 你 不 用 跑 老 遠 了 , 只 要 躲 到 人 的 心 , 他 們 永 遠 也 不 會 想 到 的 。 」 ( 互 聯 網 )

這 天 , 某 大 英 資 銀 行 的 內 聯 網 上 , 出 現 了 一 則 招 募 樂 隊 成 員 啟 事 , 結 果 , 不 出 數 周 便 招 攬 了 近 二 十 名 來 自 「 五 湖 四 海 」 的 同 事 參 加 。 這 些 來 自 不 同 部 門 、 不 同 職 級 , 雖 在 同 一 間 公 司 工 作 , 卻 又 素 未 謀 面 的 員 工 , 就 這 樣 一 「 夾 」 即 合 , 打 Band 做 埋 Friend 。

記 者 : 尹 珊 珊  
攝 影 : 何 家 亮


   
   
  主 音 Bianca( 分 行 客 戶 服 務 部 經 理 )
知 道 阿 Sir 咁 高 級 , 大 家 有 不 知 所 措 , 後 尾 佢 話 , 做 還 做 , 玩 還 玩 !
 
     
   
   
  發 起 人 兼 結 他 手 Kenneth( 法 律 及 審 核 事 務 主 管 )
喂 , 有 冇 人 夾 Band 呀 ?
 
     
   
   
  Wallace(I.T 部 )( 右 )
結 他 手 Ken(I.T 部 )( 左 )
成 個 部 門 有 二 千 幾 人 , 我 夾 Band 先 識 。
 
     
   
   
  鼓 手 Chris( 外 部 )
我 中 學 時 係 Band 友 , 公 司 有 Band 玩 , 一 定 去 馬 啦 。
 
     
   
   
  Cecilia(International Banking Center)( 左 )
Lily( 總 行 客 戶 服 務 部 經 理 )( 右 )
第 一 次 , 因 為 睇 過 樂 隊 演 出 , 覺 得 好 有 氣 氛 , 希 望 可 以 客 串 做 和 音 。
 
     

03 年 5 月 , Kenneth 手 組 Band , 被 隊 員 們 專 稱 為 阿 Sir 的 他 回 想 組 隊 經 過 : 「 當 時 我 諗 後 生 仔 好 多 都 鍾 意 聽 Rock Music , 搞 隊 公 司 Band 實 有 興 趣 。 」 Kenneth 自 言 年 輕 時 代 彈 木 結 他 唱 民 歌 追 女 仔 , 做 爸 爸 後 又 教 囝 囝 彈 結 他 , 組 Band 自 然 預 埋 自 己 一 份 , 樂 隊 終 在 03 年 7 月 正 式 成 立 。 「 我 第 一 次 上 台 係 公 司 歌 唱 比 賽 做 表 演 嘉 賓 , 當 時 反 應 好 好 , 我 重 『 一 炮 而 紅 』 , 之 後 又 有 唔 少 部 門 大 型 活 動 都 搵 我 助 興 , 亦 試 過 幫 慈 善 團 體 表 演 , 滿 足 感 真 係 好 大 。 」


主 席 高 歌 觀 眾 伴 舞
   
   
  ■ 樂 隊 成 立 消 息 , 也 曾 刊 登 在 該 銀 行 的 公 司 刊 物 上 。  
     
樂 隊 至 今 成 立 近 兩 年 , 每 隔 數 月 便 參 與 一 次 大 型 表 演 , Kenneth 最 難 忘 的 , 還 是 上 月 公 司 主 席 的 Farewell Party , 「 次 全 部 有 份 出 席 的 高 層 都 興 奮 到 衝 上 台 唱 歌 , 之 後 我 執 晒 都 話 要 清 唱 , 有 觀 眾 重 幫 我 伴 舞 ! 」 觀 眾 看 得 興 起 , 對 表 演 者 來 說 無 疑 是 鼓 勵 , 但 Kenneth 笑 言 在 公 司 組 Band , 其 實 還 有 不 少 好 處 : 「 首 先 是 減 壓 。 夾 Band 時 會 全 情 投 入 , 只 需 盡 情 舒 發 情 感 。 另 一 方 面 又 可 建 立 團 隊 精 神 , 好 似 點 解 『 I 』 係 大 草 ? 事 關 人 人 都 會 覺 得 自 己 最 叻 、 最 醒 , 但 夾 Band 好 講 合 作 性 , 每 個 隊 員 都 有 重 要 性 , 呢 種 精 神 都 可 以 用 於 工 作 上 。 」


吹 水 唔 講 八 卦
   
   
  ■ 佢 係 銀 行 職 員 , 斯 斯 文 文 , 不 過 夾 起 Band , 高 唱 樂 與 怒 , 一 樣 有 Fans 。  
     
有 正 必 有 反 , 與 同 事 夾 Band 又 可 有 壞 處 ? 「 我 旨 在 玩 又 唔 係 專 業 , 彈 錯 咪 再 , 咁 耐 以 來 都 冇 爭 拗 ! 」 聯 絡 人 Bianca 更 笑 謂 : 「 咪 以 為 同 事 一 定 講 公 司 八 卦 , 大 家 來 自 唔 同 部 門 , 點 講 呀 ? 直 落 飲 酒 吹 水 , 又 或 者 去 聽 Live Band 就 有 。 重 有 阿 Sir 係 高 層 , 可 以 租 到 公 司 的 靚 遊 艇 , 大 家 重 會 出 海 玩 ! 」 現 時 樂 隊 成 員 約 有 15 人 , 有 家 室 的 佔 了 一 半 , 每 兩 星 期 一 次 的 五 小 時 練 習 , 眾 人 都 會 盡 量 依 時 出 席 , 講 到 拿 手 好 歌 , 「 Venus 、 Hotel California 、 Stand By Me... 」 Kenneth 如 此 道 。 還 是 以 老 歌 居 多 。